Tillverkat i Sverige sedan 1981

En kolumn:

RISE

Tillsammans med RISE – Research Institutes of Sweden – har vi identifierat energimixen som den enskilt största faktorn för skidtillverkningens miljöavtryck*. Södra Norrland, där vår skidfabrik ligger, domineras av 100% förnyelsebar och 100% fossilfri lokal vattenkraft.

Vår region har lägst konsumtion av koldioxid per kWh i världen, med ett genomsnitt under fem år på 16 g koldioxidintensitet per kWh (gCO2eq/kWh).** Andra europeiska, skidproducerande länder som Tyskland, Österrike, Österrike, Schweiz, Frankrike, Polen, Slovenien, Spanien och Tjeckien har ett genomsnitt på 352g per kWh, skillnaden är med andra ord betydande.**

Ett par skidor från Extrem har ett koldioxidavtryck på 28,8 kg CO2, inklusive råmaterial, transporter, tillverkning och avfallshantering. Endast 0,6 kg CO2 kommer från vår egen tillverkning tack vare den exceptionellt låga koldioxidintensiteten i vår region.* Att bygga ett identiskt par skidor i ett land med högre koldioxidintensitet kan därför vara upp emot 400% högre, med ett avtryck på upp till 120 kg CO2 per skida.***

 

Två kolumner:

RISE

Tillsammans med RISE – Research Institutes of Sweden – har vi identifierat energimixen som den enskilt största faktorn för skidtillverkningens miljöavtryck*. Södra Norrland, där vår skidfabrik ligger, domineras av 100% förnyelsebar och 100% fossilfri lokal vattenkraft.

Vår region har lägst konsumtion av koldioxid per kWh i världen, med ett genomsnitt under fem år på 16 g koldioxidintensitet per kWh (gCO2eq/kWh).** Andra europeiska, skidproducerande länder som Tyskland, Österrike, Österrike, Schweiz, Frankrike, Polen, Slovenien, Spanien och Tjeckien har ett genomsnitt på 352g per kWh, skillnaden är med andra ord betydande.**

Ett par skidor från Extrem har ett koldioxidavtryck på 28,8 kg CO2, inklusive råmaterial, transporter, tillverkning och avfallshantering. Endast 0,6 kg CO2 kommer från vår egen tillverkning tack vare den exceptionellt låga koldioxidintensiteten i vår region.* Att bygga ett identiskt par skidor i ett land med högre koldioxidintensitet kan därför vara upp emot 400% högre, med ett avtryck på upp till 120 kg CO2 per skida.***

 

Produkten har blivit tillagd i varukorgen